přeskočit na hlavní obsah

Ceník dalších služeb

Porovnání variant
Služba Cena

Práce technika, či zahradníka

každá započatá hodina 690 Kč + materiál, 990 Kč mimo pracovní dobu

Služby administrátorky – fyzická přítomnost na jednání (banky, úřady apod.), či v nemovitosti

každá započatá hodina 790 Kč

Koordinace a dohled nad prací dodavatelů třetích stran - 5-20% z ceny zakázky, dle pracnosti a objemu:

5-20% z objemu zakázky

Příklad:
do 20 tis. Kč - 20%
20-50 tis. Kč - 15-20%
50-100 tis. Kč - 10-15%
nad 100 tis. Kč - 5-10%

Zajištění pojištění

1.000 Kč

Zpracování přiznání daně z nemovitých věcí

1.500 Kč

Hypoteční servis

Zdarma

Administrativní poplatek za vyřízení potvrzení, či souhlasu pro nájemce

1.000 Kč

Rozúčtování služeb nájemníkům činžovních domů

990 Kč/jednotka/rok – účtováno nájemníkům ve vyúčtovaní služeb
Ceny bez DPH